Ivan Vohrna - alikvotní zpěvák (foto: Michal Drtina)