V červenci u Evy a Petra Rýgrových v Rodinném výčepu v Přibyslavi.